ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

  • ЛАЗАР ЛАЗАРОВ – Спортен директор;
  • ВЕНЕТА ПЕНКОВА – Финансов директор;
  • ВАНИНА МИЛАНОВА – Директор маркетинг;
  • ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА – Директор 166 Спортно училище “Васил Левски”;
  • ВАСИЛ ПАРУШЕВ – Зам. спортен директор;
  • ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ – Управител на Плувен комплекс “Спартак”;
  • ЙОРДАН ЯНКОВ – Управител на Спортен център “Левски”;
  • ИВАЙЛО ДЕРИБЕЕВ – Зам. управител на Плувен комплекс “Спартак”;
  • ТОНИ МИХАЙЛОВА – Секретар.