ИСТОРИЯ

Спортен клуб “Левски” е едно от най-старите спортни дружества в България.
На 24 май 1914 година група младежи – ученици в бившата софийска Втора мъжка гимназия се събират и учредяват Спортен клуб /СК/ “Левски”.

През есента на 1944 година СК “Левски” става клуб на пощенските служители, текстилните работници, от хранително – вкусовата промишленост и печатарите и се преименува в Пощенски спортен клуб /ПСК/ “Левски”.

В периода 1949 – 1957 година носи името “Динамо”.
От 1957 година се преименува на Физкултурно дружество /ФД/ “Левски”.

А след обединението на “Левски” и “Спартак” през 1969 година, в ДФС “Левски-Спартак”, включва спортистите от софийските райони “Благоевски” и “Васил Левски”, Министерство на вътрешните работи и Министерство на съобщенията.